HOME
MUZYK

    M. Skrukwa, Passio Christi” w muzyce. Relacja słowo–dźwięk na przykładzie polskiej XVIII-wiecznej twórczości pasyjnej, artykuł opublikowanym w książce Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, Kraków 2010, ss. 217-230.

 

Publikacja artykułu (plik PDF)

 

Plan konferencji naukowej, na której został wygłoszony wyżej zamieszczony referat (plik PDF)

 

 

Okładka książki opublikowanej po konferencji Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej

 

 

   

 

Publikacje dokumentujące promocje doktorskie 8 maja 2012 i Festiwal Nauki Kraków 2012:

 

"Vita Academica" - promocje doktorskie maj 2012 i Festiwal Nauki (plik PDF)

 

 

Festiwal Nauki Kraków 2012 - album poświęcony festiwalowi

 

   

Obecnie przygotowuję do druku książkę pt.:

 

Relacja między słowem a muzyką w „Pasji według św. Jana” Johanna Sebastiana Bacha

 

    Poniżej zamieszczam zakończenie mojej książki w wersji polskiej i angielskiej:

 

Zakończenie (plik PDF)

 

Conclusion (plik PDF)

© 2019 Marek Skrukwa