HOME
TEOLOG

  Izabela Szymańska-Skrukwa klawesyn, fortepian. Ukończyła dwa kierunki studiów na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie: klawesyn w klasie prof. Magdaleny Myczki oraz fortepian w klasie wykł. Jana Lubienieckiego. Uczestniczyła w wielu kursach poświęconych interpretacji muzyki dawnej, m.in. w Anglii, Hiszpanii, Holandii. Współpracuje z zespołami: The Flowery Plain Baroque Ensemble, Camerata Cracovia, Gaudium Musicandi. Występowała na takich festiwalach i wydarzeniach muzycznych jak: Dni Bachowskie, Muzyczne Wieczory na Salwatorze, Wieczory Wawelskie. Prowadzi działalność pedagogiczną.

 

    Izabela Szymańska-Skrukwa – harpsichord, piano. Studied piano with, among other, J. Lubieniecki (Kraków), as well as harpsichord and early music performance practice with, among others, M. Ekielska-Myczka (Kraków). Has participated in master classes in the area of early music performance in Austria, England, Holland and Spain. Engaged in teaching as well as chamber music performance, collaborating with, among others, such groups as The Flowery Plain Baroque Ensemble and Camerata Cracovia.

 

    Wspólnie wykonujemy utwory kameralne skomponowane na violę da gamba i klawesyn. W programach znaczną część zajmuje także literatura przeznaczona na klawesyn solo.

 

    Występuję także z zespołami muzyki dawnej m.in. The Flowery Plain Baroque Ensemble, Camerata Cracovia, Gaudium Musicandi, poszerzając swój repertuar o twórczość kameralną i orkiestrową.

 

    Wraz z Julietą Gonzales de Springer wykonujemy utwory, nie tylko należące do kanonu muzyki dawnej, ale i skomponowane współcześnie na violę da gamba i sopran, jak np. cykl pieśni Carol Herman do słów Emily Dickinson.

 

 

    Julieta Gonzales – sopran. Absolwentka Centrum Muzyki Dawnej w Genewie, gdzie studiowała śpiew barokowy pod kierunkiem Beatrice Cramoix oraz muzykę średniowieczną pod kierunkiem Francis Biggi i Laurencje Brisset’a. Wcześniej ukończyła studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Barbary Niewiadomskiej. Występowała m.in. z takimi zespołami jak: Elyma, De Caelis, Ars Nova, Dekameron. Brała udział w festiwalach: Festival d’Ambroney, Saisons musicales de Royumont, Festival del Centro Historico de la Ciudad de México, Fête de la Musique de Genève.

 

    The Flowery Plain Baroque Ensemble

  Zamierzenia zespołu The Flowery Plain Baroque Ensemble skupiają się przede wszystkim na propagowaniu muzyki barokowej, której znaczną część repertuaru zajmuje literatura przeznaczona na różne rodzaje fletów prostych.

  Od 2003 roku zespół realizował projekt polegający na wykonywaniu koncertów monograficznych poświęconych tylko jednemu wybranemu stylowi muzycznemu w epoce baroku. Koncerty te odbywały się we wnętrzach z tego okresu o odpowiedniej akustyce, na instrumentach historycznych. Zespół posiada w swoim dorobku takie realizacje programowe jak:

    Bach & Haendel, 2003

    “How pleasant is this flowery plain and grove…” Angielska muzyka barokowa, 2005

    Styl włoski w muzyce baroku, 2006

    Muzyka francuska na dworze Ludwika XIV, 2007

 

    Czołową postacią zespołu jest flecista Ryszard Starzycki, grający na różnych odmianach fletu prostego.

 

   

    Ryszard Starzycki flauto di voce, flauto dolce, flauto dolce soprano. Pedagog krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Teorii, Kompozycji i Edukacji Muzycznej, w Katedrze Badań Naukowych, gdzie uczy gry na flecie prostym. Jako trębacz (clarino) oraz flecista w latach osiemdziesiątych był członkiem Fiori Musicali, pierwszego polskiego zespołu (kier. Z. Kaczmarski) wykonującego muzykę barokową na instrumentach z epoki. Z Fiori Musicali koncertował w kraju i zagranicą. Od kilku lat współpracuje z Izabelą Szymańską-Skrukwą (klawesyn) i Markiem Skrukwą (viola da gamba) – wraz z nimi stanowi trzon zespołu The Flowery Plain Baroque Ensemble.

© 2024 Marek Skrukwa