HOME
MUZYK

Słowa kluczowe:

 

    słowo, muzyka, interdyscyplinarność, barok, Bach, teologia protestancka, Calovius, teologia crucis, pietyzm, teologia katolicka, Bossuet, oratorium, pasja, requiem

 

    Naukowo zajmuję się analizą teologiczno-muzyczną. Badam relacje występujące między tekstem Pisma Świętego a muzyką w utworach J. S. Bacha. Aby właściwie zrozumieć te związki należy wniknąć w duchowość protestancką, jaka ukształtowała wiarę kompozytora.

    W XVII i XVIII wieku w protestantyzmie niemieckim poza dominującą ortodoksją luterańską do głosu dochodził pietyzm, jako reakcja na skostniały i radykalny dogmatyzm. Bach pozostawał pod wpływem tego prądu, będąc gorliwym wyznawcą protestanckiej ortodoksji. Świadczy o tym m.in. jego bogaty księgozbiór zawierający dzieła zarówno autorów pietystycznych, m.in. J. Arndta, A. H. Franckego, J. Ph. Spenera, jak i Lutra czy A. Caloviusa. Ten ostatni teolog jest redaktorem Biblii Marcina Lutra zwanej Biblią Caloviusa, którą posiadał w swojej domowej bibliotece kompozytor. Znajdują się w niej oprócz szerokiego komentarza, także zapiski i podkreślenia Bacha, które stanowią bardzo ciekawy materiał egzegetyczny.

    Po zbadaniu zawartości inwentarza bibliotecznego Bacha przekonujemy się, że w jego twórczości widać przenikanie się nurtów religijnych, wyrażające się w szczególnym traktowaniu – a właściwie prymacie – słów Pisma Świętego z równoczesnym korzystaniem z twórczości pietystycznej.

    W swojej pracy badawczej staram się dowieść, że muzyka jest ważnym locus theologicus, a znajomość warstwy teologicznej dzieła muzycznego w istotny sposób wpływa na jego interpretację. 

    Zdobytą wiedzę teologiczną wykorzystuję nie tylko w pracy naukowej, ale i praktycznie -  wykonując utwory inspirowane treścią biblijną. W ten sposób teoria spotyka się z praktyką.

 

      Obecnie zajmuję się badaniem spuścizny francuskiego biskupa i kaznodziei Ludwika XIV Jacques'a-Bénigne'a Bossueta (1627–1704), zwłaszcza oryginalnym wykorzystaniem przez niego zdobyczy dawnych retorów i apologetów chrześcijańskich.

© 2023 Marek Skrukwa