HOME
MUZYK

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 

 

 

 

   Biorę udział w konferencjach naukowych i programach artystycznych organizowanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie.

 

 

 

 

    Jako absolwent tej uczelni biorę udział w organizowanych przez nią sesjach naukowych oraz koncertach.

 

List rektora Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie UPJPII) w Krakowie (plik PDF)

 

Metropolita Krakowski Stanisław kard. Dziwisz (plik PDF)

 

Plan konferencji naukowej 16-18 listopada 2010 (plik PDF)

 

Festiwal Nauki Kraków 2012 - program wykładu i koncertu (plik PDF)

 

 

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Krakowie

 

Poetyckie Zaduszki z Janem Pawłem II. Kraków - Łagiewniki (plik PDF)

 

 

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Krakowie

 

    Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie współpracuje z UPJPII, w związku z tym organizowane są tam różnego rodzaju projekty, w których biorę udział.

 

Festiwal Nauki Kraków 2012 - plakat z wykładu i koncertu (plik PDF)

 

 

Kościół Ewangelicko-Luterański Opatrzności Bożej we Wrocławiu

 

    Jako teolog i muzyk zajmujący się twórczością Bacha, pogłębiam wiedzę dotyczącą liturgii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, współpracując z ośrodkami, które dbają o powiązanie teologii z muzyką.

 

Kościół Ewangelicko-Luterański we Wrocławiu (plik PDF)

 

Plakat z koncertu (plik PDF)

 

© 2023 Marek Skrukwa