HOME
MUZYK

  

 

 

Marek Skrukwa, „Passio Christi” w muzyce. Relacja słowo–dźwięk na przykładzie polskiej XVIII-wiecznej twórczości pasyjnej, [w:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, UNUM, Kraków 2010, ss. 217–230.

 

Publikacja artykułu (plik PDF)

 

Plan konferencji naukowej, na której został wygłoszony wyżej zamieszczony referat (plik PDF)

 

 

 

Publikacje dokumentujące promocje doktorskie 8 maja 2012 i Festiwal Nauki Kraków 2012:

 

"Vita Academica" - promocje doktorskie maj 2012 i Festiwal Nauki (plik PDF)

 

 

Festiwal Nauki Kraków 2012 - album poświęcony festiwalowi

 

 

   

 

Marek Skrukwa, Biblical Inspirations in the Works of Krzysztof Penderecki: At the Crossroads of Theology and Music. In memory of the great Polish composer Krzysztof Penderecki Deceased on 29, [w:] Perspektywy kultury [Perspectives on culture], czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, nr 26 (3/2019) Biblia w kulturze (The Bible in Culture), ss. 47–66.

 

Publikacja artykułu (plik PDF)

 

 

 

 

Marek Skrukwa, Klucz do odbioru muzycznej ekspresji, [w:] Spotkania u Modrzejewskiej, seria: Arte et Ratione, Wydawnictwa Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej i Fundacji dla Modrzejewskiej, t. 10, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 161–179.

    

Obecnie przygotowuję do druku książkę pt.:

 

Relacja między słowem a muzyką w „Pasji według św. Jana” Johanna Sebastiana Bacha

 

    Poniżej zamieszczam zakończenie mojej książki w wersji polskiej i angielskiej:

 

Zakończenie (plik PDF)

 

Conclusion (plik PDF)

© 2023 Marek Skrukwa